Mine Sönmez-Kartal

Mine Sönmez-Kartal

Dr. Öğr. Üys. Mine Sönmez-Kartal, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ve Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Programlarında tamamlamıştır. Araştırmacı bütünleşik doktora eğitimini aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı Zihin Engelliler Öğretmenliği Doktora Programında 2012 yılında tamamlamıştır. 2007-2009 yılları arasında özel bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde özel eğitim öğretmeni olarak çalışan Sönmez-Kartal, 2009-2013 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde görev yapmıştır. 2014 yılından bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan araştırmacının akademik ilgi alanları arasında, öğretmen yetiştirme, yetersizliği olan bireylere kendini yönetme stratejilerinin öğretimi ve özel eğitimde aile eğitimi konuları yer almaktadır.