Zehra Atbaşı

Zehra Atbaşı

Doç. Dr. Zehra Atbaşı, yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde 2007 yılında, doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde 2016 yılında “Sınıf İçi Davranışların Düzenlenmesinde Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-İn/Check-Out Uygulaması” isimli tez çalışmasıyla tamamlamıştır. 2002-2010 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde, 2010-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2017 yılından 2017 yılına kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak, 2021 Ekim ayından itibaren Doç. Dr. Olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bilimsel ilgi alanları arasında; özel gereksinimli çocukların eğitimi, olumlu davranışsal destek, müdahale programlarının uygulanması, zihin yetersizliği olan çocuklar ve eğitimcilerin eğitimi konuları yer almaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları, kitap bölümleri ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Doç. Dr. Atbaşı aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası projelerde görev almıştır.