PROJE UYGULAMA SÜRECİ

 Araştırma; (1) Ev-ODAD Aile Eğitim Modelinin gereksiniminin belirlenmesi, (2) eğitim modelini geliştirme ve pilot uygulama süreci, (3) eğitim modelinin uygulanması ve (4) eğitim modelinin değerlendirilmesi olmak üzere toplam dört aşamadan oluşmaktadır. Şekil 3’te araştırma aşamaları bir diyagram üzerinde açıklanmıştır.