Kürşat Öğülmüş

Kürşat Öğülmüş

Doç. Dr. Kürşat ÖĞÜLMÜŞ; Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü


2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği lisans programından mezun olmuştur. İlk yüksek lisansını Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında, ikinci yüksek lisansını ve doktorasını ise Özel Eğitim alanında tamamlamıştır. 2003-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen, okul müdür yardımcısı, okul müdürü ve uzman (AR-GE biriminde) olarak görev yapmıştır. 2011-2014 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi (Selçuk University), Özel Eğitim Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren Kırıkkale üniversitesinde görev yapmaktadır. Şu anda Kırıkkale üniversitesi özel eğitim bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görevine devam etmektedir. Özel Öğrenme Güçlüğü, Okul Çaplı Olumlu Davranışsal Destek, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları, Özel Eğitimde Mesleki Etik ve Mesleki Yeterlik üzerine bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok projede araştırmacı ve yürütücü olarak görev yapmıştır.