EV-ODAD AİLE EĞİTİM MODELİ İÇERİĞİ

• Ev-ODAD Aile Eğitim Modelinin tanıtılması
• Ev-ODAD Aile Eğitim Modelinin gereksinim analizinin yapılması
• Ev-ODAD Aile Eğitim Modelinin geliştirilmesi ve Ev-ODAD ekip üyelerinin rollerinin belirlenmesi
• Ev-ODAD Aile Eğitim Modelinin içeriğinin belirlenmesi
• Birinci düzey müdahalelerin geliştirilmesi
    • Ev içerisinde fiziksel ortam düzenlemesi (ör. Çalışma masasını düzenleme ya da ortama masa koyma)
    • Aile içi görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve işbirliği
    • Ev içi disiplin kurallarının ve günlük rutinlerin (yaptırımlarının) gözden geçirilmesi (ör. Yatış-kalkış, ekran saati, özbakım, ödevler vb.)
    • Ev içerisinde günlük rutinlere uygun davranışların (kuralların) belirlenmesi
    • Evin davranışsal değerlerinin belirlenmesi ve davranış matriksinin oluşturulması (ör., saygı, sevgi, sorumluluk)
    • Belirlenen davranışsal beklentilerin uygun görsellerinin hazırlanması
    • Belirlenen davranışsal beklentilerin öğretim sürecinin planlanması ve öğretilmesi
    • Davranışsal beklentilerin uygulanma durumu takip sisteminin oluşturulması (ör. Davranış takip çizelgesi) 6. İkinci düzey müdahalelerin geliştirilmesi
    • Öz düzenleme beceri stratejilerinin (ör., kendine amaç belirleme, kendine yönerge verme, kendini izleme) belirlenmesi ve kazanımlarının yazılması (ör., yapacaklarım-yapıyor olduklarım-yaptıklarım kontrol listesi oluşturma ve bu liste üzerinden kendini takip etme; yönergeleri not alma ve takip istemi oluşturma)
    • Belirlenen stratejilerin öğretim sürecinin planlanması ve materyallerinin hazırlanması
    • Belirlenen stratejilerin öğretimi
    • Öğretilen stratejilerin uygulanma durumunun yoğunlaştırılmış davranış takip sisteminin oluşturulması
• Ev-ODAD Aile Eğitim Modelinin çocuklara uygulanması
• Ara değerlendirmenin yapılması
• Ev- ODAD Aile Eğitim Modelinin ara değerlendirmeye göre gözden geçirilmesi ve uygulamaya devam edilmesi
• Ev-ODAD Aile Eğitim Modelinin değerlendirilmesi ve sosyal geçerlik
• Ev-ODAD Aile Eğitim Modeli uygulama izleme süreci