Ev-ODAD Aile Eğitim Modeli

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Öz Düzenleme Becerileri ve Olumlu Davranış Geliştirmeleri İçin
Ev-Temelli Olumlu Davranış Desteği Aile Eğitim Modelinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması

Hakkında

OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞİ YAKLAŞIMI

ODD; “okulların, ailelerin ve toplumun kapasitesini geliştirmek için kanıt temelli uygulamalarla öğretme ve öğrenme ortamları arasındaki

Hakkında

Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocuklar akademik becerilerde güçlük yaşamanın yanında, davranışlarını kontrol etme, sosyal beceriler sergileme ve öz düzenleme becerilerinde de zorluklar yaşamaktadır. Bu nedenle, ebeveynleriyle ve çevresindeki kişilerle sorunlar yaşamakta ve çoğu zaman ebeveynler çocuklarını nasıl destekleyeceklerini bilememektedir.

Dolayısıyla kanıta dayalı, aileyi temel alan uygulamalara ihtiyaç vardır ancak bu özellikte uygulama örnekleri oldukça sınırlıdır.

Projenin amacı; ÖÖG olan çocukların problem davranışlarını azaltmak olumlu davranışlarını arttırmak, sosyal beceri ve öz düzenleme becerilerini geliştirmek ve ebeveynlerinin; işlevsel ebeveyn davranışlarını, aile içi iletişim becerilerini destekleyebilmek için kanıt temelli bir müdahale olan “Olumlu Davranış Desteği Yaklaşımı (ODD)” temel alınarak “Ev Temelli Bir ODD Aile Eğitim Modeli” geliştirip, uygulamak ve etkilerini sınamaktır.

Daha Fazlası
#

Akademisyen

7

Öğrenci

12

Kaynak

125

Ödül

5

Ekibimiz

Meral Melekoğlu

Dr. Öğr. Üyesi

Mine Sönmez-Kartal

Dr. Öğr. Üyesi

Zehra Atbaşı

Doç. Dr.

Kürşat Öğülmüş

Doç. Dr.

Zerrin Bölükbaşı Macit

Dr. Öğr. Üyesi

Betül Bektaş

Proje bursiyeri

Fırat Yerebakan

Memur

Ev-ODAD Projesi sayesinde bir çok problemimizi çözdük ve ilerleme kaydettik, tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Pelin Akarsu

Mühendis

Tüm süreçleri profesyonel şekilde yönetiyorlar, her konuda bilgi sahibi olup yardımcı oldukları için teşekkürler.